Nieuwe Symphonie
Vereniging van Eigenaren
HomeGeen nieuwsAlgemene informatieGebouwen en installatiesWKODe structuur van de VvEFoto'sLinks betrokkenen
De Algemene Leden Vergadering ALV
Het bestuur
Commissies
Huishoudelijk reglement
Download Huishoudelijk reglement
Newomij VvE Beheer
De structuur van de VvE

Een eigenaar van een appartement(srechten) in het complex Nieuwe Symphonie is - zoals bij wet geregeld - verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars.

Een vereniging van eigenaars (VvE) is in Nederland een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. Via de VvE wordt gezorgd voor het regelen van het onderhoud van de appartementsgebouwen en het vertegenwoordigen van alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Het hoogste orgaan van de VvE is de Algemene Ledenvergadering, ook ALV genoemd. Daarin kunnen verander-voorstellen ter stemming worden ingebracht, besluiten worden genomen en voorgenomen besluiten (bijv. per email eerder gedaan) definitief worden aangenomen of afgestemd.

De ALV kiest jaarlijks een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dat bestuur functioneert op basis van de bepalingen in de akte van splitsing en het huishoudelijk reglement. De ALV bepaalt verder het mandaat waarmee het bestuur aan de slag gaat. De ALV is dus het hoogste orgaan van de VvE. Het bestuur legt verantwoordiing af aan de ALV.

 
Om het werk een beetje te verdelen zijn er drie commissies:
een technische commissie, een tuincommissie en een kascommissie.

De VvE (wij allen dus) is ook eigenaar (geen: exploitant) van de WKO (warmte, koelte en warm tapwater) installatie. Voor de exploitatie inclusief
technisch, functioneel en administratief beheer is Dubo gecontracteerd (www.dubobedrijven.nl/).

De administratie van de VvE is momenteel uitbesteed aan Newomij VvE beheer
. Ieder lid heeft toegang tot de officiele stukken van onze VvE via een eigen ingang op de website van Newomij.
HomeGeen nieuwsAlgemene informatieGebouwen en installatiesWKODe structuur van de VvEFoto'sLinks betrokkenen