Nieuwe Symphonie
Vereniging van Eigenaren
HomeGeen nieuwsAlgemene informatieGebouwen en installatiesWKODe structuur van de VvEFoto'sLinks betrokkenen
Wat is er verzekerd?
Download VvE Verz Indexblad
Download VvE Verz Gebouwen
Download VvE Verz Glas
Download VvE Verz Aansprakelijkheid
Download VvE Verz Vrijwilligersverz
Download VvE Verz Bestuurdersaanspr
Hoe is de schoonmaak geregeld?
Naambordjes wijzigen
Verfsystemen
Download kleurenstaat
Zonwering
Balkon beglazing
Harde vloerafwerking
Entreeplein A&B
Parkeren
Sleutels en afstandsbediening
Download handleiding huistelefoon
Nieuwe bewoners: welkom
Download handleiding nieuwe bewoners
Algemene informatie
Binnen uw eigen appartement - uw zorg
Uw eigen appartement(srecht) is uw eigen zorg. Mochten er na de oplevering zaken spelen binnen de diverse (onderwerp-afhankelijke) garantietermijnen, moet u die aankaarten bij de ontwikkelaar Bebouw Midreth, waar u digitaal de klacht kunt indienen via de
website van Bebouw Midreth waar u op de pagina van de Service afdeling een "verzoek tot herstel"-formulier kunt invullen. Dan wordt de klacht geregistreerd en kan men beter opvolging aan de klacht geven. Mocht u een klacht mondeling of telefonisch hebben doorgegeven, is het achteraf altijd lastig te traceren en te bepalen wanneer het is gemeld en wat er nou eigenlijk gevraagd en afgesproken is. De VvE speelt geen rol bij uw individuele klachten.
Uitzondering: mocht uw voordeur problemen geven of één van de ramen, dan kunt u de klachten wel via de technischecommissie@nieuwe-symphonie.nl doorgeven.

VvE voor gemeenschappelijk eigendom
Alle appartementseigenaren zijn (wettelijk) verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Nieuwe Symphonie. Enerzijds is hier uw appartementsrecht in geregeld. Anderzijds wordt via onze VvE gezorgd dat we fijn en veilig kunnen wonen en dat de waarde behouden blijft. Via de VvE wordt voor twee soorten diensten gezorgd:

  1. de gebruikelijke diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud, schilderwerk buiten, verzekeringen, liften, verlichting, etc. Dit zijn allemaal zaken die u vroeger met een eigen huis zelf diende te regelen, te onderhouden, te vernieuwen, te moderniseren en - niet in de laatste plaats - te betalen.

  2. daarnaast is de VvE ook zelf exploitant voor het leveren van warmte en koelte ('s zomers) en warm tapwater. Dit gebeurt uiteraard op non-profit basis! Maar verlies kunnen we ons niet permiteren dus proberen we licht positief te exploiteren.
Voor het beschikbaar hebben en houden van de diverse zaken wordt een bijdrage in de exploitatiekosten betaald. Het begrip "servicekosten", wat ook wel eens wordt gebruikt, is onjuist want dekt de lading maar gedeeltelijk. Immers, in deze bijdrage zitten ook componenten om te reserveren/sparen voor grotere uitgaven als schilderwerk, renovaties, vervangingen, onverwachte zaken, e.d. 

De grondslag voor deze bijdrage
is bepaald door de notaris en staat vermeld in de 'splitsingsakte'. Grofweg kan worden gesteld dat ze variëert naar de grootte van uw appartement inclusief een % van de parkeerplaats(en), balkon/terras en berging, e.d.

Alle diensten die we als VvE hebben gecontracteerd, worden
betaald uit deze gezamelijke bijdragen voor de exploitatie. Daarbij gaat het om de gangbare operationele kosten, reserveringen voor groter onderhoud (bijv. schilderwerk) en reserveringen voor vernieuwing van installaties en onderdelen (bijv. liften).

De administratie van deze posten is - zoals gebruikelijk - uitbesteed en loopt momenteel via Newomij VvE Beheer.
Via de website van Newomij heeft u met uw eigen inlogcode toegang tot allerlei officiele documenten, zoals de akte van splitsing, de notulen van vergaderingen, etc. Deze vindt u NIET terug op onze eigen site. 

De administratie en het beheer van de WKO (verwarming/koeling en warm tapwater) installatie is uitbesteed aan Dubo. Zij zorgen dus ook voor de facturatie, zoals u dat vroeger van uw eigen energieleverancier kreeg. Er is een aparte tab op deze site met veel meer uitleg hierover.

Links op deze pagina vindt u een menu met de nodige specifieke informatie over faciliteiten en gebruik van (onderdelen in) uw appartement.HomeGeen nieuwsAlgemene informatieGebouwen en installatiesWKODe structuur van de VvEFoto'sLinks betrokkenen